Home

In onze Creatieve Vrouwencirkel nodigen we jou en jouw muzen uit om je uit te drukken in de taal van jouw hart. Hierbij kun je je laven aan de inspiratie van andere vrouwen, die net als jij, zich geroepen voelen om te vieren dat ze vrouw zijn. Schilderen, dansen, schrijven, verhalen, muziek…ontdek via verschillende vormen van expressie jouw eigen creatieve potentieel.

Sisters in the sisterhood
Waarom speciaal gericht op vrouwen? Het wordt ons vaak gevraagd. Het is niet omdat we niet graag ook met onze broeders creëren. Integendeel. Het is juist bedoeld om ons op te laden met elkaar, als ‘sisters in the sisterhood’. Om vervolgens weer te kunnen uitreiken en uitdelen naar de wereld: onze geliefden, partners, familie, vrienden, kinderen.

En dat opladen in vrouwengezelschap, dat is voor ons vrouwen soms ook spannend. Waarom dat is, is heel interessant om voor jezelf te onderzoeken. Onze ervaring is, dat als je door die weerstand heengaat, er een oceaan aan liefde op je ligt te wachten. Een warm bad, waarin je gedragen wordt door een oeroude kracht die in ons allemaal huist. Zo liefdevol, zo veilig en zo geaard.

En die ervaring wensen wij iedereen toe, jong en oud.